Kakel och mosaik

Här hade kunden ett önskemål att få trappen inklädd med kakel och mosaik under trappstegen.

Kakel och mosaik

Det blev många olika vinklar

Kakel och mosaik

Förberett för en inkallad spegel. Hyllorna är byggda av LUX-element som klätts med kakel och mosaik.